Suomen koe-eläinmäärät pysyivät suurin piirtein ennallaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut vuoden 2013 koe-eläintilastot. Luvuista käy ilmi, että varsinaisten koe-eläinten määrässä on tapahtunut hienoinen pudotus vuoden 2012 lukuihin verrattuna. Vuonna 2013 eläimiä käytettiin noin 5000 vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Varsinaisilla koe-eläimillä tarkoitetaan sellaisia eläinyksilöitä, joille aiheutetaan vähintään neulanpistoon verrattavissa olevaa kipua tai haittaa.

”Kyse on yksittäisten vuosien välillä tapahtuvista heilahteluista, joita etenkin kalojen aaltoileva eläinkoekäyttö aiheuttaa. Viime vuoden notkahdus selittyy sillä, että rottia käytettiin viime vuonna noin 25 500 eläintä, 5000 yksilöä vähemmän kuin vuonna 2012”, sanoo Animalian koe-eläinvastaava Marianna Lammi.

Suomessa ei ole kansallista ohjelmaa koe-eläinten määrän vähentämiseksi.

”Suomi rahoittaa eläinkokeetonta tutkimusta vuosittain vain 100 000 eurolla, kun pelkästään Suomen Akatemia tukee eläinkoetutkimusta kymmenillä miljoonilla euroilla vuosittain.”

Kokonaisuudessaan koe-eläinlaitosolosuhteissa pidettävien ja tutkimusta varten käytettävien ja tapettavien eläinten määrä laski muun käytön vähenemisen seurauksena runsaasta 400 000:sta 340 000:een.

Tutkimuskäytössä, eli kudosnäytteiden vuoksi tapettavien eläinten ryhmässä, käytettiin runsaat 40 000 eläintä enemmän kuin vuonna 2012. Sen sijaan muu käyttö, eli käytännössä geenimuunnellun kannan ylläpidossa käytettävissä eläimissä tai siitoseläimissä nähtiin merkittävä, 100 000 eläimen pudotus edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoksen selittää kalojen käyttö. Vuonna 2012 kaloilla suoritettiin geenimuuntelua, jossa hyödynnettiin yli 97 000 kalaa. Vuonna 2013 kaloja käytettiin noin 5000 yksilöä.

Opetuksessa käytettyjen eläinten määrä tuplaatui

Suomessa valtaosa tutkimuksesta tehdään biologisen perustutkimuksen alaisuudella. Tällä tarkoitetaan tutkimusta, joka tarkastelee biologisia ja fysiologisia perusprosesseja ilman tavoitetta soveltaa tuloksia esimerkiksi lääketieteeseen. Tilanteeseen ei tullut muutosta myöskään vuonna 2013, jolloin 130 000 varsinaista koe-eläintä käytettiin tällaisessa tutkimuksessa.

Ihmis-, eläin- ja hammaslääketieteen aloilla eläimiä käytettiin 10 000 yksilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nousua tapahtui sen sijaan sairauksien diagnosoinnissa, jossa käytettiin 800 eläintä enemmän kuin edeltävänä vuonna. Myös koulutuksessa ja opetuksessa hyödynnettävien eläinten määrä peräti tuplaantui vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Ihmislääketieteen alalla sydän- ja verisuonitautien sekä syövän tutkimuksessa käytettävissä eläimissä ei ollut juurikaan muutoksia. Ihmisen hermostollisia ja mielenterveyshäiriöitä tutkittiin kuitenkin vuonna 2013 merkittävästi enemmän, 20 000 yksilöä, kuin vuotta aiemmin. Näitä tutkimuksia tehtiin hiirillä, rotilla ja myös yhdeksällä koiralla.

”Ihmisen masennuksen ja ahdistuksen tutkiminen eläimillä on Suomessa erityisen yleistä. On ymmärrettävää, että vakavia kansansairauksia tutkitaan, mutta on hyvin kyseenalaista, onko täysin epälajityypillisissä tutkimusolosuhteissa elävälle eläimelle keinotekoisesti aiheutetusta mielenhäiriöstä mitään hyötyä ihmisen kannalta.”

Animalian syksyllä päättyvä koe-eläinkampanja tähtää tavoiteohjelmaan, jolla Suomen koe-eläinmäärät käännettäisiin pysyvään laskuun.

”Kampanjaan voi osallistua muun muassa keräämällä ja allekirjoittamalla kansanedustajille suunnattuja vetoomuskortteja. Niissä vaaditaan myös eläinkokeettomaan tutkimukseen osoitettavan rahoituksen lisäämistä.”

Lue lisää osoitteesta http://www.koe-elain.fi/toimi/.

Vuoden 2013 koe-eläintilasto on tarkasteltavissa täällä: http://www.laaninhallitus.fi/lh/etela/hankkeet/ellapro/home.nsf/files/KOKO%20SUOMI
%202013%20xls/$file/KOKO%20SUOMI%202013%20xls.pdf
.

 

 

KOE-ELÄINLUVUT VUOSI 2013 VUOSI 2012
hiiriä 69 793 67 758
rottia 25 469 30 568
marsuja 122 151
hamstereita 105 184
muita jyrsijöitä 4185 3527
kaniineja 259 302
koiria (ei lemmikkieläin 33 35
muita lihansyöjiä 92 48
hevosia 15 10
sikoja 565 1124
lampaita 1027 274
nautoja 133 101

 

Lisätietoja:

Marianna Lammi
koe-eläinvastaava,  Animalia
puh. 045 775 01571