Kudosluovutus ja biopankki

Eläinkokeita perustellaan elintärkeillä tutkimustarpeilla, kun samaan aikaan sairaaloissa heitetään runsaasti hukkaan ihmisperäisiä kudoksia, jotka voisivat hyödyttää ihmisiin liittyvää tutkimusta enemmän kuin eläinkokeet. Monet ovatkin tehneet päätöksen luovuttaa kudoksensa lääketieteellisen tutkimuksen materiaaliksi. Kudosten ja solujen luovuttaminen tutkimuksen tarpeisiin on mahdollista aivan samalla tavalla kuin elintenkin luovuttaminen.

Kudosluovutuskortti vähentää eläinten käyttöä tieteessä

Juliana von Wendtin säätiö on jakanut jo vuosien ajan kudosluovutuskortteja, jollaisen allekirjoittamalla kuka tahansa voi ilmaista tahtonsa kudosten hyödyntämiseen tutkimuksessa niin leikkausten kuin kuolemankin jälkeen. Kudosluovutuskortti toimii samalla myös elintenluovutustestamenttina: kuolemantapauksissa elinsiirrot asetetaan etusijalle, mutta kortin avulla myös muut kudokset on mahdollista saada tutkimuskäyttöön.

Kaikki ihmisen solut, sekä terveet että sairaat, kelpaavat periaatteessa tutkimukseen. Toistaiseksi ihmiskudosten talteenotto ja tutkimuskäyttö on valitettavan vähäistä, mutta kasvava biopankkitoiminta saanee hyödyntämisen toivottavasti tehostumaan.

Uudistunut lainsäädäntö pitää pääsääntönä ihmisten tahtoa elinluovutukseen. Biomateriaalin tehokkaampi hyödyntäminen ja tiedon yhdistäminen muuhun potilaasta kertyneeseen tietoon voisi auttaa osaltaan edistämään lääketiedettä tuottamatta eläimille tuskaa. Riskit ihmisten tietosuojassa on otettava vakavasti ja suhteutettava saavutettaviin hyötyihin, joihin voi lukeutua myös eläinkokeiden väheneminen. Tietoa terveyden edistämiseksi on saatavilla lukemattomista muistakin lähteistä kuin eläinkokeista ja tällaisten tietolähteiden tutkimuksen pitäisi olla ensisijaista.

Kysymys omien solujen tai ruumiin käytöstä ja kohtalosta on hyvin henkilökohtainen ja tunteita herättävä. Kuitenkaan pelkkä kudosluovutuskortin täyttäminen ei suoralta kädeltä oikeuta kudosten käyttöön, vaan lupaa kysytään tapauskohtaisesti aina potilaalta itseltään sairaalan eettisen toimikunnan hyväksymän tutkimussuunnitelman mukaan. Omaisille kannattaa kertoa toiveensa kudosten käytöstä, sillä juuri heiltä asiaa tiedustellaan kuolemantapauksissa. Onnettomuustapauksessa on hyötyä, jos taskusta löytyy kudosluovutuskortti. Kortista selviävät tärkeät terveystiedot, jotka voivat jopa pelastaa kortinkantajan hengen.

Kudosluovutuskortin voi tilata veloituksetta Juliana von Wendtin säätiöstä.

Kirjoittanut filosofian tohtori, biologi Marianna Norring

 

 

 

Onko eläinkoe hyvä koe?

Eläinkokeet ovat eettinen kysymys. Eläinkokeiden käyttöön ja oikeutukseen liittyy monia ristiriitoja.

Lue lisää

Eläinkokeiden historia

Tarkastele eläinkokeiden historiaa aikajanalla.

Lue lisää

Ihminen ja hiiri

Eläinkokeissa selvitetään esimerkiksi, miten jokin aine vaikuttaa hiireen. Tästä päätellään sen vaikutus ihmiseen. Kuinka samanlaisia ihminen ja hiiri siis ovat?

Lue lisää

Eläinkokeiden etiikka

Eläinkokeet ovat aiheuttaneet keskustelua niiden syntyajoista lähtien. Eläinkokeet lisääntyivät merkittävästi 1800-luvulla, jolloin Isossa-Britanniassa nousi asiaa koskeva, aina parlamenttiin saakka yltänyt julkisen keskustelun ryöppy. Lopulta juuri koe-eläinten asema oli yksi keskeisiä eläinsuojelulakien syntyperusteita.

Lue lisää