Nämä eläinkokeet eivät ole aprillipilaa, vaikka niin toivoisi

Aprillipäivään kuuluu kujeilu ja nenästä vetäminen. Eläinkokeiden kohdalla aprillipäivältä kuulostavat tutkimukset ovat arkipäivää. Animalia kokosi yhdessä koe-eläintoiminnan eurooppalaisen kattojärjestönsä, ECEAE:n, kanssa muutamia käsittämättömiä eläinkokeita, joita viime aikoina on suoritettu tai rahoitettu Euroopan unionissa.

Unionin tuoreimmat koe-eläintilastot ovat vuodelta 2011, ja niiden mukaan EU:n alueella käytetään vuosittain noin 11,5 miljoonaa eläintä. Julkisuudessa eläinkokeita perustellaan ihmisille elintärkeinä lääketieteellisen kehityksen kannalta ja korostetaan, että jokainen eläinkoe on huolella suunniteltu ja että eläimiä käytetään vain silloin, kun muita keinoja ei ole.

Kuitenkin viimeisten parin vuoden aikana on tutkittu, lisääkö ulosteen haju rottien paritteluhalukkuutta (Ranska), miten porot näkevät pimeässä (Norja, rahoitus Iso-Britanniasta) ja millaisia terveys- tai haittavaikutuksia aloe veralla on hiirten terveydelle (Iso-Britannia). Nämä ja suuri joukko muita kokeita ovat monella tavalla turhia, etenkin siksi, että ne eivät tuota mitään uutta tietoa tai niistä on jo saatavilla ihmisiin pohjautuvaa tutkimustietoa. Näin on esimerkiksi kokeiden kohdalla, joissa tutkittiin tupakoinnin vaikutuksia sikiön kehitykseen hiirissä (Iso-Britannia), unenriiston vaikutuksia muistiin apinoissa (Ranska) tai doping-aineiden tehoa kaniineissa (Kreikka). Näistä kokeista on valtavasti tutkimustietoa, ja doping-aineita ja unenriistoa on tutkittu eläimillä myös Suomessa.

Lisäksi kokeet vähättelevät tutkimaansa ilmiötä ja sivuuttavat monia merkittäviä seikkoja kuten genetiikkaa ja perinnöllisyyttä, sosio-ekonomisia tekijöitä, syvään juurtuneita psykologisia kysymyksiä ja yksilöllisiä ja yksilön kokemukseen liittyviä eroja.

Yksi esimerkki järjettömästä eläinkokeesta on Coca Cola -juomien vaikutuksen tutkiminen miesten sukuelimiin. Slovakian valtion rahoittamassa tutkimuksessa 50 rotalle juotettiin kuuden kuukauden ajan veden sijasta Coca Colaa, joko tavallista sokeroitua, kofeiinitonta, Zeroa tai Coca Cola Lightia. Kokeen päätteeksi eläimet tapettiin ja niiden kivekset tutkittiin.

Lisää esimerkkejä EU:n alueella suoritetuista ja EU:n rahoittamista eläinkokeista voi lukea Animalian blogista.

????????????????????????????????????????

1.4.2014