Opiskelu ilman eläinkokeita

Opiskellessa kannattaa rohkeasti kieltäytyä eläinten käytöstä! Osalla aloista törmää yhä pakollisiin eläimillä tehtäviin harjoituksiin, vaikkei opiskelijalla olisi aikomustakaan suorittaa muuta eläintutkimusta uransa myöhemmissä vaiheissa. Varsinaisia eläinkokeita saa olla vain niiden opiskelijoiden opinnoissa, jotka tähtäävät eläinkokeita tekeviksi tutkijoiksi ja tarvitsevat tähän laissa määritellyn kelpoisuuden.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus kieltäytyä eläinten käytöstä opiskelussaan, vaikkei kyse olisi varsinaisesta eläinkokeesta.

Jokaisella opiskelijalla on oikeus kieltäytyä eläinten käytöstä opiskelussaan, vaikkei kyse olisi varsinaisesta eläinkokeesta. Esimerkiksi kuolleen eläimen leikkelyä ei katsota koe-eläintoiminnaksi, vaikka eläin olisi lopetettu kurssityötä varten. Silti eläimen tappaminen pelkkää opetusta varten on eettisesti kyseenalaista ja opettajan tulisi antaa korvaava tehtävä sitä haluavalle opiskelijalle.

Alaa valitessa ei kannata murehtia sitä, joutuuko opiskeluissa käymään kursseja, joilla edellytetään eläinten käyttöä. Eettisistä syistä eläinten käytöstä kieltäytyminen on täysin oikeutettua. Ilman niitä opiskelijoita, jotka ovat valmiita tekemään töitä eläinten käytön lopettamiseksi opiskelussa, ei eläinten käyttöä saada vähenemään. Toimimalla esimerkkinä kannustat muitakin opiskelijoita etsimään vaihtoehtoja eläinten käytölle. Vaikka ennakkotapauksena oleminen voikin olla työlästä, on se silti tehokkain reitti asian nostamisessa keskusteluun ja lopulta eläinten käytön vähentämiseen ja lopettamiseen kursseilla.

Lue aiheesta lisää Animalian sivulta.

Eläinkokeet

Mitä eläinkokeet ovat? Eläinkoe määritellään EU:n koe-eläindirektiivissä toimenpiteeksi, joka aiheuttaa eläimille neulan pistoon verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa.

Lue lisää

Eläinkoesanasto

Eläinkokeista aakkosittain.

Lue lisää

FAQ

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Eläinkokeet Suomessa

Suurin osa Suomessa tehtävistä eläinkokeista suoritetaan yliopistoissa. Yli 70 prosenttia eläinkokeista tehdään perustutkimuksen nimissä, eli tarkoituksena on saada tietoa biologisista prosesseista.

Lue lisää

Koe-eläinten hyvinvointi

Suomessa annetaan mielellään ymmärtää, että olemme edelläkävijöitä eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koe-eläinten kohdalla toive jää kaukaiseksi.

Lue lisää

Terveys ja kulutus

Ei ole olemassa lääkkeitä, joita ei vähintään hyväksymisvaiheessa olisi tutkittu eläinkokein. Eläinten kannalta on kuitenkin hyvä, että käyttää mahdollisimman kauan markkinoilla olleita lääkkeitä.

Lue lisää

Eläinkokeet ja EU

Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain 10–12 miljoonaa koe-eläintä. EU säätelee jäsenmaiden koe-eläintoimintaa direktiivein, joiden perusteella laaditaan kansalliset lait.

Lue lisää

Esimerkkejä suomalaisista eläinkokeista

Muutama esimerkki Suomessa luvan saaneista eläinkokeista.

Lue lisää

Kosmetiikka ja eläinkokeet EU:ssa

Vuonna 2013 EU:ssa astui voimaan kosmetiikan ja hygieniatuotteiden koe-eläinkielto, mutta se ei ole täysin aukoton.

Lue lisää

Eläinkokeet maailmalla

Euroopan unionin ulkopuolella koe-eläinten tilastointimenetelmät vaihtelevat suuresti, mikäli tilastointia ylipäätään tehdään. Esimerkiksi maailman käytetyimpiä koe-eläimiä, hiiriä, rottia ja kaloja ei tilastoida monissa valtioissa ollenkaan.

Lue lisää