Kosmetiikka ja eläinkokeet EU:ssa

Vuonna 2013 EU:ssa astui voimaan kosmetiikan ja hygieniatuotteiden koe-eläinkielto. Ennen nykyisen direktiivin hyväksymistä, vuonna 2003 astui voimaan historiallinen direktiivi, joka kielsi kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden testaamisen eläimillä vuodesta 2009 alkaen. Kielto koski myös raaka-aineita ja esti EU:n ulkopuolella eläinkokein testattujen kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin EU:n alueelle.

Kosmetiikan eläinkoekielto EU:ssa

Kosmetiikan eläinkokeita on vastustettu Suomessa ja maailmalla aktiivisesti 1960-luvulta, sillä ne koettiin turhamaisiksi. Vuoden 2003 EU-direktiivi oli merkittävä siksi, että se kielsi eettisellä tasolla heikosti perusteltavissa olevan testausalan. Uraauurtavaa oli myös se, että vuonna 2003 ei myöskään tunnettu kaikkia korvaavia testaus- ja tutkimusmenetelmiä kosmetiikan eläinkokeille, mutta direktiivi asetettiin siitä huolimatta.

Eläinkoekielto ei kuitenkaan ole vielä aukoton, minkä vuoksi Animalia jatkaa eläinkokeettoman kosmetiikan listan ylläpitoa. Kiellolle ei esimerkiksi ole vielä asetettu kunnollista valvontaa. Lue lisää eläinkokeettomasta kosmetiikasta ja Animalian sivulta animalia.fi/kosmetiikkalista.

Animalia ylläpitää ECEAE:n hallinnoimaa Humane Cosmetic -standardia Suomessa. Standardiin liittyvät kosmetiikka-, hygieniatuote- ja kodinpuhdistusainevalmistajat sitoutuvat ulkopuolisesti valvottuun ja tarkastettuun eläinkokeettomuuteen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa ja estää myös kolmansien osapuolien, kuten alihankkijoiden tai Kiinan valtion suorittamat eläinkokeet. Toisin sanoen HC-standardin mukaan Hyppäävällä pupulla merkitty tuote ei saa olla myynnissä Kiinassa, missä eläinkokeet ovat pakollisia kosmetiikalle.

Tuotteiden merkkiviidakossa rämpiminen ei ole aina helppoa. Leaping bunny- eli hyppäävä pupu -merkki myönnetään kuitenkin vain sellaisille tuotteille, jotka ovat todistetusti eläinkokeettomia ainesosista lopputuotteeseen saakka. Tuotteiden merkkiviidakossa rämpiminen ei ole aina helppoa.

Eläinkokeet

Mitä eläinkokeet ovat? Eläinkoe määritellään EU:n koe-eläindirektiivissä toimenpiteeksi, joka aiheuttaa eläimille neulan pistoon verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa.

Lue lisää

Eläinkoesanasto

Eläinkokeista aakkosittain.

Lue lisää

FAQ

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Eläinkokeet Suomessa

Suurin osa Suomessa tehtävistä eläinkokeista suoritetaan yliopistoissa. Yli 70 prosenttia eläinkokeista tehdään perustutkimuksen nimissä, eli tarkoituksena on saada tietoa biologisista prosesseista.

Lue lisää

Koe-eläinten hyvinvointi

Suomessa annetaan mielellään ymmärtää, että olemme edelläkävijöitä eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koe-eläinten kohdalla toive jää kaukaiseksi.

Lue lisää

Opiskelu ilman eläinkokeita

Jokaisella opiskelijalla on oikeus kieltäytyä eläinten käytöstä opiskelussaan.

Lue lisää

Terveys ja kulutus

Ei ole olemassa lääkkeitä, joita ei vähintään hyväksymisvaiheessa olisi tutkittu eläinkokein. Eläinten kannalta on kuitenkin hyvä, että käyttää mahdollisimman kauan markkinoilla olleita lääkkeitä.

Lue lisää

Eläinkokeet ja EU

Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain 10–12 miljoonaa koe-eläintä. EU säätelee jäsenmaiden koe-eläintoimintaa direktiivein, joiden perusteella laaditaan kansalliset lait.

Lue lisää

Esimerkkejä suomalaisista eläinkokeista

Muutama esimerkki Suomessa luvan saaneista eläinkokeista.

Lue lisää

Eläinkokeet maailmalla

Euroopan unionin ulkopuolella koe-eläinten tilastointimenetelmät vaihtelevat suuresti, mikäli tilastointia ylipäätään tehdään. Esimerkiksi maailman käytetyimpiä koe-eläimiä, hiiriä, rottia ja kaloja ei tilastoida monissa valtioissa ollenkaan.

Lue lisää