Eläinkokeet maailmalla

Valistuneita arvauksia koe-eläinten käytöstä maailmanlaajuisesti on mahdotonta antaa, puhumattakaan tarkoista luvuista. Euroopan unionin ulkopuolella koe-eläinten tilastointimenetelmät vaihtelevat suuresti, mikäli tilastointia ylipäätään tehdään. Esimerkiksi maailman käytetyimpiä koe-eläimiä, hiiriä, rottia ja kaloja, ei tilastoida monissa valtioissa ollenkaan.

Pitkään arvioitiin, että maailmassa käytettäisiin noin sata miljoonaa koe-eläintä vuosittain, mutta arvio on pahasti vanhentunut. Esimerkiksi Scientific American -lehden päätoimittaja väitti vuonna 2004, että Yhdysvalloissa käytettäisiin geenimuunneltuja hiiriä ja rottia sadan miljoonan yksilön verran.

Vuonna 2000 Yhdysvalloissa arvioitiin liittovaltion hallinnon käskystä hiirten ja rottien lukumäärää osana laajempaa eläinmäärien laskentaa eläinsuojelulain valmistelussa (Animal Welfare Act, AWA). Sen tulosten perusteella on päätelty, että Yhdysvalloissa saatettaisiin käyttää jopa 500 miljoonaa koe-eläintä (Greek, 2009, 11–12.)

Vaikka 500 miljoonaa olisikin liioitellun suuri luku, on selvää, että maailmanlaajuisesti on syytä puhua sadan miljoonan sijaan sadoista miljoonista. EU:n ja Pohjois-Amerikan ulkopuolella suoritetaan nimittäin runsaasti eläinkokeita etenkin Kiinassa, Etelä-Koreassa ja Japanissa. Etelä-Amerikassa on muutamia suuria eläinkoemaita, kun taas Afrikassa tieteellinen tutkimus ja tuotteiden turvallisuustestaus on laajemmassa mittakaavassa vasta käynnistymässä.

Apinakokeita teetätetään esimerkiksi Kiinassa.

Cruelty Free International ja sen kaltaiset järjestöt pyrkivät varmistamaan, että Afrikassa ja ylipäätään kehittyvissä valtioissa ei käynnistettäisi ollenkaan eläinkoeteollisuutta laitoksineen, vaan keskityttäisiin eläinkokeettomiin tutkimusmenetelmiin.

Eläinkokeiden teettäminen alhaisen eläinsuojelun maissa

Maailmassa on vielä paljon valtioita, joilla ei ole eläinsuojelulainsäädäntöä liittyen eläinten käyttöön tieteellisissä tarkoituksissa. Tällaisia valtioita kuului aiemmin Euroopan unioniinkin, mutta koe-eläindirektiivi 2010/63/EU korjasi tilanteen. Vielä enemmän on maita, joissa eläinsuojelulainsäädäntö on vakavan puutteellinen.

Tiukemman eläinsuojelulainsäädännön maissa voidaan kiertää oman maan lakeja teettämällä eläinkokeita muualla tai viemällä tutkimusryhmä ulkomaille suorittamaan eläinkokeita, jotka olisivat kotimaassa lainvastaisia. Riski tähän on suurin apinoilla ja kädellisillä tehtävän tutkimuksen suhteen. Apinakokeita teetätetään tällä tavoin esimerkiksi Kiinassa, missä ei ole voimassa lainsäädäntöä koe-eläinten suojelemiseksi.

Eläinkokeet

Mitä eläinkokeet ovat? Eläinkoe määritellään EU:n koe-eläindirektiivissä toimenpiteeksi, joka aiheuttaa eläimille neulan pistoon verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa.

Lue lisää

Eläinkoesanasto

Eläinkokeista aakkosittain.

Lue lisää

FAQ

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Eläinkokeet Suomessa

Suurin osa Suomessa tehtävistä eläinkokeista suoritetaan yliopistoissa. Yli 70 prosenttia eläinkokeista tehdään perustutkimuksen nimissä, eli tarkoituksena on saada tietoa biologisista prosesseista.

Lue lisää

Koe-eläinten hyvinvointi

Suomessa annetaan mielellään ymmärtää, että olemme edelläkävijöitä eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koe-eläinten kohdalla toive jää kaukaiseksi.

Lue lisää

Opiskelu ilman eläinkokeita

Jokaisella opiskelijalla on oikeus kieltäytyä eläinten käytöstä opiskelussaan.

Lue lisää

Terveys ja kulutus

Ei ole olemassa lääkkeitä, joita ei vähintään hyväksymisvaiheessa olisi tutkittu eläinkokein. Eläinten kannalta on kuitenkin hyvä, että käyttää mahdollisimman kauan markkinoilla olleita lääkkeitä.

Lue lisää

Eläinkokeet ja EU

Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain 10–12 miljoonaa koe-eläintä. EU säätelee jäsenmaiden koe-eläintoimintaa direktiivein, joiden perusteella laaditaan kansalliset lait.

Lue lisää

Esimerkkejä suomalaisista eläinkokeista

Muutama esimerkki Suomessa luvan saaneista eläinkokeista.

Lue lisää

Kosmetiikka ja eläinkokeet EU:ssa

Vuonna 2013 EU:ssa astui voimaan kosmetiikan ja hygieniatuotteiden koe-eläinkielto, mutta se ei ole täysin aukoton.

Lue lisää