Eläinkokeet

Mitä eläinkokeet ovat? Eläinkoe määritellään EU:n koe-eläindirektiivissä toimenpiteeksi, joka aiheuttaa eläimille neulan pistoon verrattavaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai haittaa.

Yksittäinen neulanpisto on nykyisessä lainsäädännössä nimeltään toimenpide ja eläinkoetutkimusta, jossa esimerkiksi otetaan eläimistä useita verinäytteitä, kutsutaan hankkeeksi. Eläimet on näin ollen häivytetty pois terminologiasta.

Kansankielisesti eläinkoe tarkoittaa muitakin eläinten tieteellisen käytön muotoja, kuten eläimen tappamista kudosten vuoksi. Eläinkoe-etiikan alalle lasketaan usein kuuluvaksi myös kysymykset elinsiirroista lajilta toiselle.

Americans for Medical Advancement -järjestön tekemän luokittelun mukaan eläimiä käytetään tieteessä ja tutkimuksessa seuraavilla tavoilla:

  1. Eläimiä käytetään ihmisen malleina tutkittaessa ihmisten sairauksia kuten syöpää, AIDSia ja mielenhäiriöitä.
  2. Eläimiä käytetään ihmisen malleina tutkittaessa ihmisille suunnattuja lääkkeitä ja muita ihmiseen vaikuttavia kemikaaleja.
  3. Eläimiä käytetään varaosina ihmisille, jotka tarvitsevat elinluovutuksen tai osan elimestä, esimerkiksi aorttaläpän sialta.
  4. Eläimiä käytetään bioreaktoreina tai tehtaina, joissa valmistetaan tutkimukselle tai lääketieteelle tarpeellisia aineita kuten insuliinia tai ylläpidetään viruskantoja.
  5. Eläimiä ja eläinperäistä kudosta käytetään tarkasteltaessa fysiologian perusperiaatteita.
  6. Eläimiä käytetään opetustarkoituksessa esimerkiksi koulutettaessa lääketieteen opiskelijoita tai opetettaessa anatomian perusperiaatteita koululaisille ja opiskelijoille biologian tunneilla.
  7. Eläimiä käytetään alustana uusille oivalluksille sekä heuristisena välineenä sekä tiedon lisäämiseksi tiedon lisäämisen vuoksi. Tätä kutsutaan biologiseksi perustutkimukseksi.
  8. Eläimiä käytetään tutkimuksessa, jonka tarkoitus hyödyttää muita eläimiä, eläinlajeja tai -rotuja.

Näiden eri käyttömuotojen tieteellisellä pätevyydellä ja eettisellä perustelulla on suuria eroja keskenään.

Jaottelu perustuu Greekin ja Shanksin teokseen FAQs about the Use of Animals in Science, 2009. University Press of America: Plymouth.

Eläinkoesanasto

Eläinkokeista aakkosittain.

Lue lisää

FAQ

Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.

Lue lisää

Eläinkokeet Suomessa

Suurin osa Suomessa tehtävistä eläinkokeista suoritetaan yliopistoissa. Yli 70 prosenttia eläinkokeista tehdään perustutkimuksen nimissä, eli tarkoituksena on saada tietoa biologisista prosesseista.

Lue lisää

Koe-eläinten hyvinvointi

Suomessa annetaan mielellään ymmärtää, että olemme edelläkävijöitä eläinten hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koe-eläinten kohdalla toive jää kaukaiseksi.

Lue lisää

Opiskelu ilman eläinkokeita

Jokaisella opiskelijalla on oikeus kieltäytyä eläinten käytöstä opiskelussaan.

Lue lisää

Terveys ja kulutus

Ei ole olemassa lääkkeitä, joita ei vähintään hyväksymisvaiheessa olisi tutkittu eläinkokein. Eläinten kannalta on kuitenkin hyvä, että käyttää mahdollisimman kauan markkinoilla olleita lääkkeitä.

Lue lisää

Eläinkokeet ja EU

Euroopan unionin alueella kuolee vuosittain 10–12 miljoonaa koe-eläintä. EU säätelee jäsenmaiden koe-eläintoimintaa direktiivein, joiden perusteella laaditaan kansalliset lait.

Lue lisää

Esimerkkejä suomalaisista eläinkokeista

Muutama esimerkki Suomessa luvan saaneista eläinkokeista.

Lue lisää

Kosmetiikka ja eläinkokeet EU:ssa

Vuonna 2013 EU:ssa astui voimaan kosmetiikan ja hygieniatuotteiden koe-eläinkielto, mutta se ei ole täysin aukoton.

Lue lisää

Eläinkokeet maailmalla

Euroopan unionin ulkopuolella koe-eläinten tilastointimenetelmät vaihtelevat suuresti, mikäli tilastointia ylipäätään tehdään. Esimerkiksi maailman käytetyimpiä koe-eläimiä, hiiriä, rottia ja kaloja ei tilastoida monissa valtioissa ollenkaan.

Lue lisää